เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. 17-9-57 อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ซ้อมแผนด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ( 2014-09-17 09:30:18 )
2. การใช้ฐานข้อมูลการลาและข้อมูลบุคลากรส่วนบุคคล ( 2014-07-05 12:24:01 )
3. คู่มือการใช้ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของ สบช. ( 2014-05-21 20:41:57 )
4. ขอความร่วมมืออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม ( 2014-01-27 12:01:01 )
5. เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ( 2013-10-18 11:17:04 )
6. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติและข้อขัดข้องของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ( 2013-09-04 09:22:55 )
7. ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text และ Nursing Reference Center ( 2013-08-30 11:31:39 )
8. บริการผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๒๗ ( 2013-07-10 08:43:58 )
9. สรุปผลการประชุมประจำเดือน ( 2013-06-26 05:08:14 )
10. คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ( 2013-06-14 04:29:22 )

หน้า: [1] 2 3 4  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| ทั้งหมด: 31 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6